Vyhodnocení akce Ukliďme Nebovidy 2019

Již potřetí jsme se připojili k akci Ukliďme Česko! Letošní ročník byl rekordní nejen v počtu účastníků, celkem 53!, ale i v množství uklizeného odpadu, odhadem přes 800 kg. Největší zásluhu na tom mají dvě černé skládky, jedna u mostu za obchodem a druhá na Cikánce. Tento rok se k nám přidali nebovidští myslivci a jejich zásluhou je uklizena cesta na Střelice a okolí Cikánky. Při uklízení na Cikánce se k úklidu přidaly kolemjdoucí děti z SVČ Lužánky, za což jim velice děkujeme!

Všem, kteří se úklidu účastnili děkujeme a doufáme, že čisté okolí Nebovid vydrží dlouho. Díky patří také obci Nebovidy, která zajistila likvidaci odpadu.

Černou skládku za obchodem u pozůstatku mostu se nepodařilo uklidit celou, proto plánujeme pokračování a vyčištění celého prostoru.

Fotografie z akce jsou na: https://www.flickr.com/gp/nebovidy/U25H7f

Naše akce na webu Ukliďme Česko: https://www.uklidmecesko.cz/event/20742