Pomoc s ochranou stromů v obecním sadu

Byli jsme požádáni o pomoc s rozhození štěpky k nově vysázeným stromům v sadu a rádi jsme žádost vyhověli. Štepka pomůže novým stromům udržet vláhu a tím se zvýší pravděpodobnost, že stromy přežijí. Štepky bylo jen na polovinu sadu, takže nás bude čekat ještě jedna akce.

Vyhodnocení akce Ukliďme Nebovidy 2019

Již potřetí jsme se připojili k akci Ukliďme Česko! Letošní ročník byl rekordní nejen v počtu účastníků, celkem 53!, ale i v množství uklizeného odpadu, odhadem přes 800 kg. Největší zásluhu na tom mají dvě černé skládky, jedna u mostu za obchodem a druhá na Cikánce. Tento rok se k nám přidali nebovidští myslivci a jejich zásluhou je uklizena cesta na Střelice a okolí Cikánky. Při uklízení na Cikánce se k úklidu přidaly kolemjdoucí děti z SVČ Lužánky, za což jim velice děkujeme!

Všem, kteří se úklidu účastnili děkujeme a doufáme, že čisté okolí Nebovid vydrží dlouho. Díky patří také obci Nebovidy, která zajistila likvidaci odpadu.

Černou skládku za obchodem u pozůstatku mostu se nepodařilo uklidit celou, proto plánujeme pokračování a vyčištění celého prostoru.

Fotografie z akce jsou na: https://www.flickr.com/gp/nebovidy/U25H7f

Naše akce na webu Ukliďme Česko: https://www.uklidmecesko.cz/event/20742

Ukliďme Nebovidy 2019

Kdy: sobota 6. 4., 9:00
Kde: Před školkou Nebovidy

Již potřetí jsme se zapojili do akce Ukliďme Česko (www.uklidmecesko.cz), kde je cílem uklidit nejen v obci, ale také v blízkém okolí. Na stránkách www.uklidmecesko.cz se také můžete registrovat a připojit se k naší akci „Ukliďme Nebovidy a okolí“ (ID 20742). Budeme rádi, pokud se zapojí kdokoliv, komu není jedno jak vypadá jeho okolí.

Sraz je v 9:00 u Kostela, kde si vyzvednete igelitové pytle a ochranné pomůcky, máte-li vlastní, vezměte je s sebou. Rozdělíme si oblasti, které je nutné uklidit a vyrazíme do terénu. Po akci bude k dispozici drobné občerstvení.

Navrhované trasy: 

A – na autostradu 

B – tzv. malý okruh – kolem včelína k vysílači 

C – sad, rybník, hřiště 

D – podél hlavní silnice na Střelice

E – za obchod na Bobrstezku

F – za obchod na Želešice, na Moravany

G – podél hlavní silnice na Moravany

Akci podporuje obec Nebovidy, která zajistí sběr odpadu a jeho likvidaci. Sesbíraný odpad tedy necháme v pytlích u cesty, kde je pak sebereme obecním nákladním autem.

Zde si můžete prohlédnou, jak probíhal úklid v minulých letech https://nebo-spolek.cz/vyhodnoceni-akce-uklidme-nebovidy-2018/
https://nebo-spolek.cz/vyhodnoceni-akce-uklidme-nebovidy-2017/

Sbírka na obnovu Nebovidského kroje

Opět při příležitosti rozsvěcení vánočního stromu jsme uspořádali sbírku na obnovu nebovidského kroje. Sbírku jsme podpořili nabídkou dobrot, které jsme pro Vás připravili.

Hlavní díky patří našim drahým polovičkám, které dobroty připravily.

Vybralo se cca 6000 Kč, děkujeme! Částka byla uložena na obecním úřadě Nebovidy, kde bude čekat na doplnění díky dalším akcím, než se vybere dostatečná částka. Více o obnově kroje najdete v sekci Projekty.

Vyhodnocení akce Ukliďme Nebovidy 2018

Již podruhé se nám podařilo úspěšně uklidit okolí Nebovid. Odpadu bylo výrazně méně, ale i tak jsme nasbírali 24 pytlů. Sešlo se nás 27 a odpad jsme sesbírali z okolí silince na Moravany, na autostradě, směrem na Střelice, v sadu a směrem k Bobrstezce. Pytle na odpad a ochranné rukavice nám poskytla aktivita Ukliďme Česko.

Děkujeme všem, kteří přišli a pomohli! Děkujeme také obci Nebovidy, která zajistila odvoz a likvidaci odpadu.

Fotografie z akce jsou na https://www.flickr.com/gp/nebovidy/X860W0.

Naše akce na webu Ukliďme Česko http://www.UklidmeCesko.cz/event/17205/.